Nascholingen

Nascholingen voor zorgprofessionals. Op locatie en online.

Nascholingen doorzoeken

Live webcast - De zoönotische impact van COVID-19

Tijdens deze webcast bespreekt een panel van experts  hun visie op de door COVID19 veranderde wereld van mens en dier. 

  • Donderdag 12 November 2020

Virtueel Congres Begin Goed Zorg Goed 25 juni 2021

De opzet van dit virtuele congres, in de vorm van een 1 daagse congres, stelt u in staat om opnieuw een uniek en waardevol programma aan te kunnen bieden rondom de thema's van palliatieve zorg.

  • Vrijdag 25 Juni 2021

Live webcast - Licht op longkanker: aflevering 1

Online paneldiscussie over de symptomen en de diagnostiek van longkanker

  • Donderdag 18 Maart 2021

Live webcast - Licht op longkanker: aflevering 2

Online paneldiscussie over de behandeling van longkanker

  • Dinsdag 30 Maart 2021

Live webcast - Licht op longkanker: aflevering 3

Online paneldiscussie over de samenwerking tussen huisarts en longarts bij de behandeling van longkanker

  • Donderdag 8 April 2021

PD-L1-training Hoofd-Hals

Welkom bij de registratie van de PD-L1-training Hoofd-Hals die op dinsdag 2 maart 2020 virtueel plaats vindt. U bent van harte uitgenodigd om deze training bij te wonen om de implementatie van deze test te optimaliseren in uw laboratorium. Het leerdoel van deze nascholing is het goed interpreteren van PD-L1 expressie met de 22C3 IHC kleuring bij hoofd-halskanker middels de combined positive score (CPS). Tijdens deze nascholing zullen er 20 casussen vanuit de Nederlandse praktijk besproken worden, dit betreffen voornamelijk casussen die lastig zijn gebleken in de praktijk. Ook zal er ruimte zijn om de ervaringen met betrekking tot het PD-L1 testen met elkaar te delen. Programma en tijden09:30 – 09:45 uur            Inloop09:45 - 09:50 uur             Introductie door Stefan Willems & Senada Koljenovic09:50 - 10:15 uur             Feedback van ervaringen PD-L1 expressiebepaling10:15 - 11:15 uur             10 ingebrachte casussen bespreken11:15 – 11:30 uur            Break11:30 - 12:15 uur             10 ingebrachte casussen bespreken12:15 - 12:45 uur             Samenvatting / wvttk & evaluatie training VirtueelGezien de huidige ontwikkelingen rondom COVID-19 zal de training virtueel plaatsvinden via Teams. Na registratie ontvangt u een week voor de training een link die u toegang geeft tot de virtuele meeting room. AccreditatieAccreditatie is toegekend door de NVvP (Nederlandse Vereniging voor Pathologie) voor 3 punten.   

  • Dinsdag 2 Maart 2021

Live webcast - Immuuntherapie in de oncologie: wat moet de 1e lijn ermee?

Immuuntherapie: Welke kennis is nodig, waar moet u alert op zijn in de 1e lijn zorg bij patiënten die immuuntherapie ondergaan.

  • Dinsdag 20 April 2021

Virtueel congres - Moving Diabetes

Moving Diabetes is een actueel en gevarieerd virtueel congres over de kwaliteit van leven van mensen met diabetes en de impact ervan op henzelf en hun families. Het congres bestaat uit vijf modules: Patient empowerment * Hypoglykemie * Ouderen * Cardiovasculair * Voeding U hoort patienten, artsen en experts over de vele kanten van diabetes en de behandeling ervan. Ze bespreken hun leven met diabetes en de preventie, voorlichting, zorg, innovaties, leefstijl en voeding bij deze aandoening. Moving Diabetes is een geaccrediteerd congres, wat u in uw eigen tijd en tempo kunt volgen. De punten worden automatisch bijgeschreven in GAIA zodra u het congres met succes heeft afgerond*. AccreditatiePOH: 4 puntenHuisarts: 3.5 puntenApotheker: 3,5 puntenInternist: 3.5 punten Verpleegkundig(e) Specialist: 4 punten *Voor POH geldt deze automatisering niet. Voor toewijzing van uw accreditatiepunten kunt u een certificaat van deelname opvragen via info@msdacademy.nl. 

Online nascholing - Dr. Google

Deze online nascholing vertelt u meer over het gebruik van Google door de Nederlandse patient en hoe u Google in kunt zetten voor uw eigen praktijk. De scholing bestaat uit 3 losse video's van in totaal zo'n 45 min.

Online nascholing - Begin Goed Zorg Goed

Deze e-learning biedt door middel van 8 modules een uitbreiding van kennis over de verschillende facetten van de palliatieve zorg.

Online nascholing - CMV in allogene HSCT ontvangers

Deze interactieve e-learning leert u meer over CMV: de diagnose, de risico's en prefentie.

Online nascholing - Anesthesie Chirurgie

Deze geaccrediteerde nascholing is mede ontwikkeld in samenwerking met anesthesiologen en chirurgen die hun jarenlange kennis, ervaringen en onderzoeken presenteren.

Online nascholing - Azole Resistance in Aspergillus Fumigatus

De eLearning Azole Resistance in Aspergillus Fumigatus door prof. dr. Paul E. Verweij MD FECMM, Radboud MC

Webcast Focus on Post-Operative Pulmonary Complications

Opname van de live Webcast 'Focus on post-operative Pulmonary Complications'.

PD-L1 expressietesttraining longkanker

Is medebepalend voor de behandeling van patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC).

  • Donderdag 17 Juni 2021
  • La Vie Meeting Center, Utrecht