Nascholingen

Nascholingen voor zorgprofessionals. Op locatie en online.

Nascholingen doorzoeken

Live webcast - De zoönotische impact van COVID-19

Tijdens deze webcast bespreekt een panel van experts  hun visie op de door COVID19 veranderde wereld van mens en dier. 

  • Donderdag 12 November 2020

Virtueel congres Begin Goed Zorg Goed 22 januari 2021

Deze virtueel congres opzet in de vorm van een 1 daags congres stelt u in staat om opnieuw een uniek en waardevol programma aan te kunnen bieden rondom de thema's van palliatieve zorg . U kunt zich aanmelden voor één of beide dagen. Wel graag apart per datum registreren. De eerste live webcast start op vrijdag 22 januari, om 09:00 en zal rondom 16:00 uur eindigen. Natuurlijk zitten in deze dag ook pauzes en lunch tijd gedurende deze interactieve webcast.

  • Vrijdag 22 Januari 2021

Virtueel Congres Begin Goed Zorg Goed 25 juni 2021

Deze virtueel congres opzet in de vorm van een 1 daagse congres stelt u in staat om opnieuw een uniek en waardevol programma aan te kunnen bieden rondom de thema's van palliatieve zorg. U kunt zich aanmelden voor één of beide dagen. Wel graag apart per datum registreren. Dit viruteel congres start op vrijdag 25 juni om 09:30 uur en zal rondom 16:00 uur eindigen. Natuurlijk zitten in deze dag genoeg pauzes en lunchtijd gedurende deze interactieve webcast.

  • Vrijdag 25 Juni 2021

Virtueel congres - Moving Diabetes

Moving Diabetes is een actueel en gevarieerd virtueel congres over de kwaliteit van leven van mensen met diabetes en de impact ervan op henzelf en hun families. Het congres bestaat uit vijf modules: Patient empowerment * Hypoglykemie * Ouderen * Cardiovasculair * Voeding U hoort patienten, artsen en experts over de vele kanten van diabetes en de behandeling ervan. Ze bespreken hun leven met diabetes en de preventie, voorlichting, zorg, innovaties, leefstijl en voeding bij deze aandoening. Moving Diabetes is een geaccrediteerd congres, wat u in uw eigen tijd en tempo kunt volgen. De punten worden automatisch bijgeschreven in GAIA zodra u het congres met succes heeft afgerond*. AccreditatiePOH: 3 puntenHuisarts: 3.5 puntenApotheker: 3.5 puntenInternist: 3.5 punten Verpleegkundig(e) Specialist: 4 punten *Voor POH geldt deze automatisering niet. Voor toewijzing van uw accreditatiepunten kunt u een certificaat van deelname opvragen via info@msdacademy.nl. 

Online nascholing - Dr. Google

Deze online nascholing vertelt u meer over het gebruik van Google door de Nederlandse patient en hoe u Google in kunt zetten voor uw eigen praktijk. De scholing bestaat uit 3 losse video's van in totaal zo'n 45 min.

Online nascholing - Begin Goed Zorg Goed

Deze e-learning biedt door middel van 8 modules een uitbreiding van kennis over de verschillende facetten van de palliatieve zorg.

Online nascholing - CMV in allogene HSCT ontvangers

Deze interactieve e-learning leert u meer over CMV: de diagnose, de risico's en prefentie.

Online nascholing - Anesthesie Chirurgie

Deze geaccrediteerde nascholing is mede ontwikkeld in samenwerking met anesthesiologen en chirurgen die hun jarenlange kennis, ervaringen en onderzoeken presenteren.

Online nascholing - Azole Resistance in Aspergillus Fumigatus

De eLearning Azole Resistance in Aspergillus Fumigatus door prof. dr. Paul E. Verweij MD FECMM, Radboud MC

2-daagse MSD Academy 'Begin Goed Zorg Goed' 2021

Deze nascholing op locatie is geannuleerd vanwege de geldende COVID-19 maatregelen. Daarvoor in de plaats organiseren wij een live webcast volgend jaar op twee data.

  • Vrijdag 22 en Zaterdag 23 Januari 2021
  • Bilderberg Hotel Groot Heideborgh, Garderen

PD-L1 expressietesttraining longkanker

Is medebepalend voor de behandeling van patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC).

  • Donderdag 11 Februari 2021
  • La Vie Meeting Center, Utrecht