Nascholingen

Nascholingen online en op locatie

Nascholingen doorzoeken

'Immuuntherapie in de oncologie: wat moet de 1e lijn ermee?'

U leert meer over één van de doorbraken op het gebied van oncologie: immuuntherapie. Het betreft een avond nascholing.

  • Maandag 9 Maart 2020
  • Hotel Van der Valk, Tilburg

1-DAAGSE MSD ACADEMY 2020 “ EEN GEZONDE RELATIE TUSSEN MENS EN DIER"

Deze nascholing is het vervolg op de uitstekend bezochte eerste editie, eind 2018 in Wageningen.

  • Donderdag 12 Maart 2020
  • Hotel de Wageningsche Berg, Wageningen

Moving Diabetes

Moving Diabetes is een actueel en gevarieerd virtueel congres over de kwaliteit van leven van mensen met diabetes en de impact ervan op henzelf en hun families. Het congres bestaat uit vijf modules: Patient empowerment * Hypoglykemie * Ouderen * Cardiovasculair * Voeding U hoort patienten, artsen en experts over de vele kanten van diabetes en de behandeling ervan. Ze bespreken hun leven met diabetes en de preventie, voorlichting, zorg, innovaties, leefstijl en voeding bij deze aandoening. Moving Diabetes is een geaccrediteerd congres, wat u in uw eigen tijd en tempo kunt volgen. Accreditatie: POH 3 punten * Huisarts, Apotheker, Internist 3,5 punten * Verpleegkundig(e) Specialist 4 punten