Nascholing

Registratie gesloten

Virtueel congres

Live webcast - Immuuntherapie in de oncologie: wat moet de 1e lijn ermee?

Beschrijving

Immuuntherapie wordt inmiddels ingezet bij meerder indicaties in de algemene oncologie, hematologie en longoncologie. Doordat er ook nieuwe indicaties bij blijven komen, zal de groep patiënten die voor deze therapie in aanmerking komen ook groter worden. Zowel in de gemetastaseerde als in de adjuvante setting.

Wat moet de 1e lijn weten over immuuntherapie en waarom is het ook voor de 1e lijn relevant? Welke kennis is nodig, waar moet u in de 1e lijn alert op zijn bij patiënten die immuuntherapie (hebben) ondergaan?

Aan de hand van plenaire presentaties, casuïstiek en interactie door middel van vragen via de chatfunctie op het platform, worden deze vragen beantwoordt en wordt er inzicht gegeven in de werkingsmechanisme en de mogelijke bijwerkingen van immuuntherapie. Bij de ontwikkeling van deze nascholing is er met huisartsen en apothekers gesproken, zodat er een lesprogramma is samengesteld dat echt relevant is voor u.

Programma:

19:30-20:00 Ontvangst - Inloggen op platform. De uitzendlink ontvangt u tijdig per mail.

Plenaire Presentatie en casuïstiek door de longarts en oncoloog:

20:00-21:15 Immuuntherapie: werkingsmechanismen, bijwerkingen en verwachtingen. 

21:15-21:25 Pauze

Plenaire presentatie door de ziekenhuis apotheker:

21:25-22:00 Immuuntherapie: dure geneesmiddelen in NL

Sprekers:

Annet Coumou, oncoloog in het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis

Jeroen Kloover, longarts in het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis

Mark Jansen, ziekenhuisapotheker in het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis

 

Voor deze webcast wordt geen eigen bijdrage berekend.

 

Accreditatie is toegekend voor 2 punten door huisartsen bij het College voor Accreditatie Huisartsen van de KNMG en voor apothekers bij de KNMP. 

  

 

Specialisme

Huisartsengeneeskunde en Farmacie

Datum

Dinsdag 20 April 2021, 20:00

Accreditatie

0,0 - 2,0 punten

Accreditatie is toegekend voor 2 punten door het College voor Accreditatie Huisartsen van de KNMG en voor apothekers, KNMP.

Registratie gesloten

Nieuwe registraties voor dit congres worden per Zondag 18 April 2021, 23:00 helaas niet meer geaccepteerd.