Nascholing

Online nascholing

Online nascholing - Begin Goed Zorg Goed

Beschrijving

In ons land is gesteld dat palliatieve zorg geleverd wordt door generalisten, zo nodig met ondersteuning van in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners. Helaas is het gevraagde generalistische niveau bij zorgverleners in welke setting dan ook niet altijd voorhanden.

Het e-learning programma bestaande uit een samenhangende serie van acht e-learning modules is mede ontwikkeld om hier een positieve verandering in aan te brengen.

De onderwerpen van de modules zijn:

  1. Introductie Palliatieve zorg
  2. Communicatie (Effectieve communicatie)
  3. Besluitvorming (Gezamenljke besluitvorming)
  4. Slecht nieuws gesprek
  5. Complexe omstandigheden
  6. Zorg rondom het levenseinde
  7. Verlies, verdriet en rouw
  8. Krassen op de ziel (signalen burn-out)

Iedere module start met een pre-toets, formuleert leerdoelen en eindigt met een toets. Teksten worden omgeven met real-life filmfragmenten, animaties, artikelen en door de deelnemers in te vullen reflectiebladen. Het e-learning programma kan niet alleen individueel gebruikt worden, maar ook ingezet worden bij blended learning als vorm van interactief en coachend leren. Voor deze laatste vorm van leren is een samenwerkingsverband met het IKNL aangegaan.

Begin Goed Zorg Goed is een geaccrediteerde e-learning. De e-learning is voor 8 punten geaccrediteerd voor zowel de ABAN (alle specialisten) als de VSR/V&VN. De punten worden bijgeschreven in GAIA zodra u de e-learning met succes heeft afgerond.

Specialisme

Allergie en Immunologie, Anatomische pathologie, Anesthesiologie, Cardiologie, Chirurgie

Allergie en Immunologie
Anatomische pathologie
Anesthesiologie
Cardiologie
Chirurgie
Chirurgie colon en rectum
Chirurgie Gastro Enterologie
Chirurgie, Kaak en maxillofaciaal
Dermatologie
Fysische- en revalidatiegeneeskunde
Gastro-Enterologie
Genetica
Geriatrie/Gerontologie
Hart- en vaatziekten
Huisartsengeneeskunde
Immunologie
Interne geneeskunde
Kinder- en adolescentengeneeskunde
Kinder- en adolescentenpsychiatrie
Kindercardiologie
Kinderchirurgie
Kindergeneeskunde
Kindergeneeskunde
Kinderneurologie
Klinische farmacologie en farmaceutische geneeskunde
KNO geneeskunde
Longgeneeskunde
Longgeneeskunde
Nefrologie
Neonatologie
Neurologie
Neurologische chirurgie
Neuropsychologie
Nucleaire geneeskunde
Oncologie
Oogheelkunde
Optometrie
Orthepedie/Orthopedische chirurgie
Palliatieve geneeskunde
Pathologie
Plastische chirurgie
Plastische- en reconstructieve chirurgie
Psychiatrie
Reumatologie
Spoed- en traumageneeskunde
Spoedgeneeskunde
Sportgeneeskunde
Thoraxchirurgie
Tropengeneeskunde
Urologie
Verloskunde en Gynaecologie
Verslavingsgeneeskunde

Allergie en Immunologie, Anatomische pathologie, Anesthesiologie, Cardiologie, Chirurgie, Chirurgie colon en rectum, Chirurgie Gastro Enterologie, Chirurgie, Kaak en maxillofaciaal, Dermatologie, Fysische- en revalidatiegeneeskunde, Gastro-Enterologie, Genetica, Geriatrie/Gerontologie, Hart- en vaatziekten, Huisartsengeneeskunde, Immunologie, Interne geneeskunde, Kinder- en adolescentengeneeskunde, Kinder- en adolescentenpsychiatrie, Kindercardiologie, Kinderchirurgie, Kindergeneeskunde, Kindergeneeskunde, Kinderneurologie, Klinische farmacologie en farmaceutische geneeskunde, KNO geneeskunde, Longgeneeskunde, Longgeneeskunde, Nefrologie, Neonatologie, Neurologie, Neurologische chirurgie, Neuropsychologie, Nucleaire geneeskunde, Oncologie, Oogheelkunde, Optometrie, Orthepedie/Orthopedische chirurgie, Palliatieve geneeskunde, Pathologie, Plastische chirurgie, Plastische- en reconstructieve chirurgie, Psychiatrie, Reumatologie, Spoed- en traumageneeskunde, Spoedgeneeskunde, Sportgeneeskunde, Thoraxchirurgie, Tropengeneeskunde, Urologie, Verloskunde en Gynaecologie en Verslavingsgeneeskunde

Accreditatie

8,0 punten

Registreer u hier

Deze online nascholing is geopend. Om accreditatie toegekend te krijgen, dient alle geaccrediteerde inhoud gevolgd te worden.

Registreer voor deze online nascholing